Door drukte bij PostNL zijn pakketten langer onderweg dan gebruikelijk. Raadpleeg de track & trace informatie voor de meest actuele status van je pakket. Excuses voor het ongemak. 

Disclaimer

1. Gebruik van de website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Als u niet gebonden wilt zijn aan onze Voorwaarden is uw enige optie om onze website niet te bezoeken of te bekijken of om geen gebruik van andere services van Mr Maria te maken. U begrijpt, gaat akkoord met en erkent dat deze Voorwaarden een legale bindende overeenkomst tussen u en Mr Maria vormen en dat uw gebruik van Mr Maria gelijk staat aan uw acceptatie van deze overeenkomst.

2. Levering van diensten

U stemt ermee in en erkent dat Mr Maria het recht heeft om zijn diensten te wijzigen, te verbeteren of te stoppen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, ook al kan het voorkomen dat u niet langer toegang heeft tot de gewenste informatie bevat in de diensten. Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat Mr Maria het recht heeft om u te voorzien van diensten via dochterondernemingen of aangesloten entiteiten.

3. Eigendomsrechten

U stemt ermee in en erkent dat Mr Maria mogelijk eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie bevat, waaronder handelsmerken, servicemerken en patenten zoals beschermd door intellectuele eigendomsrechten en internationale overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. Mr Maria machtigt u om een enkel exemplaar van delen van de inhoud te bekijken en te maken voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet verkocht, gereproduceerd of verspreid worden zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, servicemerken en logo’s van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Eventuele verdere rechten die hier niet specifiek worden toegekend, zijn gereserveerd.

4. Aangeleverde content

Wanneer u content aanlevert aan Mr Maria, geeft u tegelijkertijd Mr Maria een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw inhoud te publiceren, te tonen, te wijzigen, te verspreiden en te syndiceren. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste autoriteit heeft om bovenstaande licentie te verlenen aan Mr Maria.

5. Beëindiging van de Overeenkomst

De Voorwaarden van deze overeenkomst blijven doorlopend van toepassing tot door een van de partijen zonder voorafgaande kennisgeving of met elke reden stopgezet. Voorwaarden die blijvend gelden worden niet beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

6. Vrijwaring van Garanties

U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van Mr Maria volledig op eigen risico is en dat onze diensten ‘zoals mogelijk’ en ‘zoals beschikbaar’ worden geleverd. Mr Maria geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, vertegenwoordigingen of bekrachtigingen over de werking van de Mr Maria website, informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en non-inbreuk, en garandeert dat toegang tot of gebruik van de dienst ononderbroken of foutvrij is of dat defecten in de dienst gecorrigeerd zullen zijn.

7. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Mr Maria en haar dochterondernemingen of aangesloten entiteiten in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, voorbeeldige schade of gevolgschade. Dit omvat maar is niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstverlies, onderbreking van zaken, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of informatie of ander immaterieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de dienst, of informatie te gebruiken, of elke permanente of tijdelijke beëindiging van de dienst of toegang tot informatie, of het verwijderen of vervuilen van inhoud of informatie of het onmogelijk maken om inhoud of informatie op te slaan. Bovenstaande beperking is van toepassing, ongeacht of Mr Maria al dan niet op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van Mr Maria beperkt tot de grootste mate die door de wet is toegestaan.

8. Externe content

Mr Maria kan hyperlink bevatten naar inhoud, advertenties of websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Mr Maria niet verantwoordelijk is voor deze inhoud en deze ook niet onderschrijft. Hetzelfde geldt voor reclame, producten of bronnen die beschikbaar zijn op dergelijke bronnen of websites.

9. Rechtsbevoegdheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat akkoord met de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het grondgebied die uitsluitend door Mr Maria zijn vastgesteld, om eventuele juridische zaken die voortvloeien uit deze overeenkomst of gerelateerd zijn aan uw gebruik van Mr Maria te verhelpen. Als de bevoegde rechterlijke eenheid bepaalt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, dan wordt die bepaling verwijderd uit de Voorwaarden en blijven de overige Voorwaarden geldig.

10. Volledige overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande Voorwaarden de gehele algemene overeenkomst tussen u en Mr Maria vormen. U kunt onderhevig zijn aan aanvullende Algemene Voorwaarden wanneer u gebruik maakt van of aankoop doet via diensten en inhoud van derden of dochterondernemingen en aangesloten entiteiten.

11. Wijzigingen in de Voorwaarden

Mr Maria behoudt het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Wijzigingen in onze Voorwaarden worden van kracht op de datum dat zijn geplaats worden en uw doorlopend gebruik van Mr Maria na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met uw binding aan de nieuwe Voorwaarden.